Akredytacje

W Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (RSMP) stosowane są kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM).

Zasady oraz procedury są następujące:

 1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator Rajdu Śląska oraz koordynator RSMP ds. mediów.
 2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje na Rajd Śląska 2019 za pośrednictwem formularza online: LINK do formularza.
 3. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo mogą nie zostać rozpatrzone.
 4. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych online (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu nr 15 niniejszych zasad) dla Rajdu Śląska 2019 to 31 sierpnia 2019.
 5. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg Rajdu Śląska.
 6. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer i dronów.
 7. Operatorzy dronów, niezależnie od ich rodzaju, masy i wielkości, zobowiązani są do posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacji/licencji uprawniającej ich do obsługi drona, a także polisy OC, z której pokrywane będą ewentualne straty spowodowane przez operatora drona. Ponadto operatorzy dronów zobowiązani są do uzyskania wymaganych zgód na korzystanie z dronów w przestrzeni powietrznej nad wybranym obszarem.
 8. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną.
 9. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników.
 10. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, stację telewizyjną, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.
 11. O akredytację mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 12. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji (jednego dziennikarza).
 13. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych dziennikarzy.
 15. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych, ze szczególnym uwzględnieniem RSMP. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: rsmp-media@pzm.pl. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.
 16. Oryginał wniosku akredytacyjnego, potwierdzony przez redakcję, należy należy przedstawić przy odbiorze akredytacji.
 17. Za każdą kamizelkę będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Wnioskujący o akredytację są proszeni o przygotowanie odliczonej kwoty podczas odbioru akredytacji.
 18. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnych nazw wszystkich rund cyklu.
 19. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania wszystkich instrukcji i poleceń osób funkcyjnych, policji, służb ratowniczych i ochrony.
 20. Akredytowani dziennikarze zobowiązują się do zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności tak, aby ich praca podczas Rajdu Śląska była jak najbezpieczniejsza.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania lub niezwłocznego odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu(ów), nie stosują się do poleceń służb zabezpieczających imprezę lub swoimi działaniami naruszają zasady rzetelnego relacjonowania zawodów sportowych.
 22. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.
 23. Organizator zaleca dziennikarzom, w szczególności fotoreporterom i operatorom kamer, posiadanie ważnej polisy OC oraz NNW. Posiadanie tych polis nie jest jednak warunkiem niezbędnym do przyznania akredytacji.
 24. W trakcie zawodów przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.
Formularz akredytacji
Forumalarz akredytacji na Rajd Śląska 2019 Przejdź do formularza

Partnerzy

Patronat
Sponsorzy
Sponsor tytularny HRSMP
Imprezę napędzają
Organizator
Partnerzy
Partnerzy medialni RSMP
Partnerzy medialni HRSMP